Course Info


Güncellenme Tarihi: 2019-2020 Güz
Mat 115
1. Hafta Fonksiyon Kavramı, Fonksiyonlar Üzerindeki İşlemler, Bazı Özel Tanımlı Fonksiyonlar
2. Hafta Limit Kavramı
3. Hafta Süreklilik
4. Hafta Türev Kavramı ve Geometrik Yorumu, Türev Alma Kuralları
5. Hafta Zincir Kuralı
6. Hafta Yüksek Mertebeden Türevler
7. Hafta Kapalı Fonksiyonlarda Türev, Bağıl Oranlar
8. Hafta Lineerleştirme, Diferensiyel Kavramı
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Fonksiyonların Ekstremum Değerleri, Ortalama Değer Teoremi, Rolle Teoremi
11. Hafta Monoton Fonksiyonlar, Birinci Türev Testi
12. Hafta Konkavlık, Eğri Çizimi
13. Hafta Limitte Belirsiz Durumlar ve L'Hospital Kuralı
14. Hafta Optimizasyon Problemleri
15. Hafta Genel sınav

Güncellenme Tarihi: 2019-2020 Güz
Mat 115

MAT115 - MATEMATİK

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

MATEMATİK

MAT115

Servis

2

0

2

4

Dersin Dili

Türkçe

Dersin sorumlusu(ları)

Dr. İsmail Aslan 

Dersin amacı

Bu dersin amacı, bazı temel matematiksel kavramları açıklamak ve bu kavramların karşılaşılabilecek çeşitli problemleri çözmede nasıl kullanılabileceğini göstermektir 

Dersin öğrenme çıktıları

  1. Kendi bilim alanında kullanılan matematiksel kavramları tanımlar,
  2. bu kavramlar arasındaki ilişkileri yorumlar,
  3. bunları karşılaşabileceği problemleri çözmek için uygular.

Dersin içeriği

Fonksiyonlar
Limitler ve Süreklilik
Türev
Türev Uygulamaları
 

Kaynaklar

G. B. Thomas, M. D. Weir, J. R. Hass, Thomas Kalkülüs  Cilt I, Pearson
K.taş, D. Çoker, O. Özer, Genel Matematik I, Bilim Yayınları
Mustafa Bayraktar, Analize Giriş I, Grafiker yayınları

Vize %40

Final %60